dinsdag 6 maart 2018

Juf Saskia en Meester Thomas ook op berenjacht!

In de turnzaal werd een 'berenjachtparcour' gebouwd en alle 1ste kleuter klassen deden mee.  Waar is die beer nu gebleven ?

Meer foto's volgen later ...

Rechtzetting ...

De verjaardagsfoto's van Aqsa waren even zoek maar werden teruggevonden: op 16 juni was Aqsa ook drie jaar geworden.  Ze bracht chocolad...