dinsdag 6 maart 2018

Juf Saskia en Meester Thomas ook op berenjacht!

In de turnzaal werd een 'berenjachtparcour' gebouwd en alle 1ste kleuter klassen deden mee.  Waar is die beer nu gebleven ?

Meer foto's volgen later ...

Proficiat met je verjaardag !

Tuur werd op 21 mei vier jaar.om dit te vieren trakteerde hij met lekkere snacks: druiven, zoute koekjes en een kaasje.